Skip to content Skip to navigation

Border patrol

Border patrol

Border patrol.

Photo: Dan Sorensen